เข้าติดตั้ง เครื่องจักร สำหรับถักถุงมือ HIGH-SPEED B-MAC99-15G จำนวน 25 เครื่อง

ให้กับ บริษัท แบ็คเนอร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3 ชลบุรี